Ruční rohový přítlačník

Rohový přítlačník

Umožní více přítlačné síly

- Díky kolmému držení válečku docílíte více přítlačné síly na fólii.
- Zaručí bezpečné svaření sváru v šířce 40mm.
- Zmenší cca o 40% namáhání zápěstí.
- Zajistí rovnoměrné rozložení přítlačné síly
- Možno pracovat jak zprava, tak zleva i v okrajích.

Objednávka číslo:

Power přítlačný váleček Silikon 40mm: 5106983


Power přítlačný váleček Teflon 40mm: 5106984