Hermeticky uzavřený od 3300 do 11800 Watt

Hermeticky uzavřený od 3300

Vzduchotěsný ohřivač vzduchu je díky malým rozměrům snadno instalovatelný do menších prostorů. Jeden, či více
zařízení, připojených na zdroj tlaku, poskytuje proud vzduchu o vyšší rychlosti.


Teplota je 100% řízena elektronicky.


Tryska horkého vzduchu najde uplatnění u suchých procesů, pájení atp.
V průběhu stabilní manipulace je tento přístroj samozpůsobilý pro použitý netvrdšího nástavce.


Speciální funkce:
- vzduchotěsný, tlakuodolný
- spolehlivé topné těleso k vestavěné elektronice
- možnost vestavěného termočlánku
- externí ovládání je možně přes regulátor či SPS
- možnost externího potenciometru
- třímetrový propojovací kabelje standardem, na instalaci boční stěny musí být poskytnut dvoupólový jistič

Jiná napětí, výkony a speciální verze jako externí ovládání přes regulátor či SPS možné.


Zeptejte se na ně !!!


Speciální příslušenství na dotaz!!!


!!! POZOR !!!
- Dbejte na minimální množství vzduchu
- Pouze suchý a bezolejnatý vzduch
- Přístroj vhodný pouze pro stacionární použití pro vhodné systémy a zařízení
- Nesprávné použítí horkého vzduchu může vést k požáru
- Zařízení je v souladu s třídou ochrany I a musí být instalováno pověřenou osobou
- Dodržujte návod k obsluze

Technická data: