Zapalovač kotlů na štěpky a pelety BEZÚDRŽBOVÝ!!!!!

Firebox

Bezúdržbové a tiché zařízení s EC-motorem spolehlivě zapálí tuhá paliva, dřevěné třísky, pelety atp.


Topné těleso je elektronicky chráněno, bez optické kontrola ohřevu, spolehlivě dosahuje daných maximálních teplot. Při provozu pod tlakem, nebo s dmychadlem spalovaného vzduchu, zapalovač vhodně saje spalovaný vzduch.
Tím je zajištěno, že nedojde k žádnému zpětnému kouření či karbonizaci během zapalování. Připojení k vyrovnávání tlaku vzduchu může vypadnout, když přes jiný přístroj dojde k zpětnému proudu kouře či karbonizaci a zabrání tak zapálení např. jako komín u krbu.


Jak to funguje:
- Spalovací komora je naplněna palivem
- Zapalování je spuštěno
- Topeniště s horkým vzduchem se zapaluje
- Po zapálení musí být ohřev topeniště vypnut
- Ventilátor musí běžet alespoň jednu minutu, aby topné těleso vychladlo a musí být zajištěn přístup
čerstvého vzduchu do spalovací komory

Technická data

Napětí:  230 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 1050 nebo 1400 W

Teplota: 650 °C

Hodnota tlaku: 2800 PA

Množství vzduchu při 20°: 265 l/min

Přípojka vyrovnávající tlak: 38 mm

Trubice hořáku Ø: 31,5 mm

Rozměr: 335 x 85 x 85 mm

Připojovací kabel: 2m Kabel, 3-polig

Hmotnost: 1,1 kg

Značka shody: CE